การชำระค่าสินค้า

Terms & Conditions

วิธีการชำระค่าสินค้ากับทาง Yamamorishop.com ดังนี้                                            
                                          
1. การชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร, เอทีเอ็ม                                            

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคารนั้นๆ                                            
  • ทำรายการผ่านตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร)                                             
  • ทำรายการผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง                                            

                                            
2. ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง , ธนาคารออนไลน์ (กรณีสมัครใช้งาน ธนาคารออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว)   
                                        

  • ศึกษารายละเอียดการใช้งานได้จากเวบไซต์ธนาคารนั้นๆ                                            

                                            
**การชำระผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งชำระเงิน กับทาง Yamamorishop 

เพื่อทาง Yamamorishop จะได้ทราบถึงการชำระเงินของท่าน และดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

หากท่านไม่แจ้งการขำระเงินกลับ ทางเราจะไม่ทราบถึงการชำเงินของท่าน และอาจทำให้ส่งสินค้าล่าช้า**

 

                   ชื่อบัญชี บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด
            ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
            บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-42070-8

 

         ชื่อบัญชี บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด
     ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์
     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 152-4-48720-2

ระบบโดย OpenCart
Yamamori Shop © 2024 | ภาษาไทยโดย Opencart2004